DOBOS

Badania opinii13 stycznia, 2013

dobosDolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej to część grupy Media.regional.pl. Nasz ośrodek prowadzi badania i sondaże społeczne zgodnie z wymogami metodologii nauk społecznych. Przygotowaliśmy szerokie spektrum oferty badawczej. Przeprowadzamy badania dla firm , instytucji pozarządowych ,organów samorządowych, organizacji politycznych, kulturalnych i biznesowych. Dla każdego klienta

http://autisme-eee.org/omkni/mode-d-utilisation-du-cialis/comment se procurer viagralink

opracowujemy indywidualnie metodę badawczą , technikę i narzędzia badawcze. Dokonujemy analizy statystycznej uzyskanego materiału badawczego oraz przedstawiamy raport z przeprowadzonych badań, zawierający wnioski i prognozy społeczne.